понеделник, 7 март 2016 г.

E-Book Ангел Димитров Ангелов


ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ ОТ АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Купувайки си книга, вие подкрепяте развитието на системата от интелигентни игри за деца създадена по естествен път от Ангел Димитров Ангелов.
Електронните книги, са преносител на информация и игри от системата с игри: Повече за системата и игрите с гатанки виж тук
Игрите са играни в повече от 30 училища в 10 града от 2014г. до сега.

за деца 4+  за деца 6+  за деца 10+   за всички възрасти
гатанки и логически игри 
на други езици 


В тази книга има поучения от различни минали времена, казани по различен начин, които са били и може да са добър помощник на всеки родител и учител, желаещи да възпитат децата си със здрав разсъдък и полезни умения.
Поученията от Глава 1 и 2 са избрани от книгата на П.Х Берович (Петър Берон) – „Буквар с различни поучения от П.Х.Беровича за българските училища”, а на глава 3, стихотворенията са избрани от книгите на П.Р.Славейков. Пословиците в глава 4 са избрани от книгата на П.Р.Славейков „Български притчи или пословици и характерни думи”
Повечето поучения в книгата са записани след като предварително са преработени на съвременен (разбираем за децата) език.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Книгата, която държите, ще ви разкаже за една чудна и малко вълшебна история. Подобни истории сигурно са се случвали и преди, а може би се случват и сега на много деца по света. Сигурно и на вас може да ви се случи подобно чудо като това, което се е случило на ученичката Ита. Или вече ви се е случвало? Приключенията на Ита с вълшебните ръкавици, ще ви открият много поучителни истории за добродетелта, която е най-важното умение към което трябва да се стреми човек откакто започне да се учи.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Книгата предстaвлява малък сборник с мъдрости, които съм разбрал сам от личен опит. За уточнение ще напиша, че те не са измислени (някои от тях не съм ги измислял, а са всеобщо известни) само за да се пише нещо, а съм записвал това, до което съм достигнал, чрез лични наблюдения и опит с моята логика, която постоянно еволюираше, докато не ме доведе до разбиранията за живота, които съм записал в тази книга. Сигурен съм, че всеки трезвомислещ човек, ще може да напише мъдростите (поученията), които е разбрал сам от житейския си път.
Пожелавам на всички, които прочетат тази книга, да достигнат до истинската цел на своя живот – единство с природата!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Целта ми не е чрез книгата да изместя четенето на оригиналните приказки, нито да се изтъкна с някакви качества, а да предоставя в най-кратък вид мъдростта от цял свят (опита на старите поколения) така, че да са разбираеми за всички. Разбира се, че поученията в книгата не са съвършени, но съм сигурен, че всеки сам за себе си, ще може да ги трансформира така, че да му бъдат от полза – да му помогнат да се откаже от собствените си лоши желания и да стане по-миролюбив.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Възвисяващи духа стихотворения, изчистващи ума от житейските заблуди и неща...

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тази книга съдържа запис на най-силните пословици с духа на старите поколения живели преди нас. Разбира се, че в нея не са вместени всички поучителни български пословици(съдържа 494), понеже целта и е в най-кратък и достъпен вид, да вдъхне у читателите духа на миналите поколения Българи, като представи някой от най-поучителните техни пословици и поговорки. В книгата са използвани пословици от сборника на П.Р.Славейков: „Български притчи или пословици и характерни думи и изрази”.. В няколко от пословиците, са подменени архаичните думи със съвременни, за да могат по-младите читатели, правилно да разберат смисъла им. Пословиците използвани в тази книга са събрани лично от П.Р.Славейков от Българският народ през 19век. Всички пословици, събрани от П.Р.Славейков може да прочетете в неговата книга: „Български притчи или пословици и характерни думи”. Трябва да предупредя читателите, че в сборника на П.Славейков, пословиците не са подбрани и групирани, а има и доста „цветущи обръщения” и т.н., и порази това, книгата не е много подходяща за деца и юноши.Истинските читатели на тази книга, са тези хора, които търсят истински живот, водещ към усъвършенстване и начина по които да го осъществят. На тях автора казва: “ че от тази и от други книги може да прочетат за добрия живот, но само чрез делата си ще могат да го реализират, видят и разберат истински“.  Книгата съдържа: съвети, поучения и размисли за художествата, които са есенция от поуките, които автора си е взел от живота до момента. Автора има 10 год. опит в създаването подвижни и логически игри за деца, които да спомагат за развиването у играчите на по-добра логика и асоциативна памет – ум.
Книгата е подходяща както за ученици от горните курсове, за студенти и за всички хора, които търсят пътя към по-добър живот...

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


За да оцениш правилно нещо, трябва да го съпоставиш с друго...  Това е умение,  което е лесно, но всички го правят според възможностите си. Хората оценяват правилно нещата, предимно, когато си почиват от работа, защото тогава са спокойни и разбират истината. Без работа, те няма да имат истински  наблюдения за неща(опит), които да им служат при съпоставяне с новите ситуации. Ключа е в спокойствието.
Целта ми е, посредством тази книга, да преставя възможност на всеки читател да си изгради мислена  картина, съставена от ценностите (мотивите) на по-голямата част от  хората на 21-ви век, поставени в близост до пословиците на  нашите предци от по-стари времена.
Книгата предлага възможност за паралелна връзка между пословиците на хората от минало време и най-модерните масови тенденции на 21-ви век, чрез ефективно  съпоставяне. Старите Български пословици изразяват нравите и ценностите на хората от миналите векове, а новите моди от последните времена, карат хората да живеят на скорост...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 за деца 5-8г.
Прочетете гатанки от книгата тук
КУПИ ЕЛЕКТРОННА КНИГА

Книгата е измислена като занимателна игра за деца от 4 до 9 годишна възраст. Тя може да бъде в помощ за развиване у децата на логическото мислене и асоциативната памет. Гатанките в книгата са написани по начин, целящ точното обрисуване с думи на питаното с въпроса, а не да се гони благозвучието (римата) и без да има сложни, и объркващи за разрешаване загадки.
В книгата има гатанки(въпроси), които са лесни за познаване от 4 годишните. Има и такива, които са лесни за познаване от 5 годишните. Има и такива, които са лесни за познаване от 6 годишните. Това е така, защото целта на въпросите не е трудно да се познават, а да помогнат на детето да създаде определена асоциация между картинките и думите...


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛИПОВЕ С ИГРИТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
КУПИ ЕЛЕКТРОННА КНИГА
В този сборник с игри са събрани най-харесваните от децата подвижни и логически игри, които разработвах повече то 3 години. Всяка една от игрите е насочена към развиването на определени добри умения, важни за изграждането на характера на децата.
Книгата с игрите може да послужи като помагало, както на всеки родител, така и на всеки учител, който желае да учи децата си на самостоятелна работа и работа в колектив.


            -----------------------------------------------------------------------------------------------------

за деца от 3-6г.
купи си електронна книга от тук
Книгата е съставена като занимателно - образователна игра за родители + деца. Въпросите в книгата спомагат за по-добро развитие на асоциативната памет и логиката на децата. Към всеки въпрос има картинка с надпис на верния отговор.
Най-подходяща за деца на възраст над 3 до 6 - дори до 10 годишна възраст.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 подходяща за деца, родители, баби и дядовци
Сборник с текстове и примери за пеене на 16 народни песни, подходящ за деца и родители, обичащи старите народни традиции.
Книгата предлага практичен и лесен начин за научаване на народни песни, включващ текста на песента и музикален запис с примерно пеене, който трябва да изтеглите през интернет

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Съдържанието на книгата е едновременно на пет езика:
Английски, Български, Руски, Френски, Испански
купи електронна книга от тук

Тази книга съдържа избрани стари пословици и поговорки, събирани от българския народ преди повече от 150 години от Петко Р. Славейков. Пословиците са били издавани в Русия и за пръв път са издадени в България през 1889 г. Част от тези пословици са избрани и поместени в настоящата книга.
This book contains a selection of old proverbs and sayings, collected by Petko R. Slaveykov from Bulgarian people more than 150 years ago. Proverbs were issued in Russia and then were issued for the first time in Bulgaria in 1889. Some of these proverbs sayings were selected and featured in this book.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Способствуют развитию ассоциативной памяти. Наиболее подходящие для детей в возрасте 4+
купи електронна книга от тук
Книгата 100 Гатанки е измислена като занимателна игра за деца от 4 до 9 годишна възраст. Тя може да бъде в помощ за развиване у децата на логическото мислене и асоциативната памет. Гатанките в книгата са написани по начин, целящ точното обрисуване с думи на питаното с въпроса, а не да се гони благозвучието (римата) и без да има сложни, и объркващи за разрешаване загадки.
В книгата има гатанки(въпроси), които са лесни за познаване от 4 годишните. Има и такива, които са лесни за познаване от 5 годишните. Има и такива, които са лесни за познаване от 6 годишните. Това е така, защото целта на въпросите не е трудно да се познават, а да помогнат на детето да създаде определена асоциация между картинките и думите...
В книгата към всяка страница въпроси има обособена игра със самите отговори като графични рисунки.
Бонус към книгата – допълнително може да се изтеглят за разпечатване 2 игри за асоциации с въпроси и отговори в картинки за деца.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
The book is invented as an entertaining game for kids from 4 to 9 years old. It can be of help to develop in children their logical thinking and their associative memory. The questions in the book are written in a manner to depict with exact words the question you ask, and not to chase euphony (rhyme) and without complicated and confusing to solve enigmas.
In the book, there are questions that are easy to answer of 4 year olds. There are those that are easy to answer of 5 year olds. There are also questions that are easy to answer of 6 year olds. This is because the purpose of these questions is not to be difficult to answer, but to help the child to create a particular association between pictures and words ...
In the book on each page with questions there is a distinct game with the answers as graphic drawings.
Bonus to the book - you can download for printing 2 additional games for associations with questions and answers in drawings for children.

Книгата е измислена като занимателна игра за деца от 4 до 9 годишна възраст. Тя може да бъде в помощ за развиване у децата на логическото мислене и асоциативната памет. Въпросите в книгата са написани по начин, целящ точното обрисуване с думи на питаното с въпроса, а не да се гони благозвучието (римата) и без да има сложни, и объркващи за разрешаване загадки.
В книгата има въпроси, които са лесни за познаване от 4 годишните. Има и такива, които са лесни за познаване от 5 годишните. Има и такива, които са лесни за познаване от 6 годишните. Това е така, защото целта на въпросите не е трудно да се познават, а да помогнат на детето да създаде определена асоциация между картинките и думите...
В книгата към всяка страница въпроси има обособена игра със самите отговори като графични рисунки.
Бонус към книгата – допълнително може да се изтеглят за разпечатване 2 игри за асоциации с въпроси и отговори в картинки за деца.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
For children, parents and teachers outdoor that unite the group and develop useful skills in the players. Clear aggression and anger by creating a sense of teamwork.
This collection of games contains mobile and logical games that are most loved by children, which I have been inventing for more than 3 years. Each of the games is aimed at developing certain good skills that are important for building character in children. 
The book of games can be used as a textbook for every parent and every teacher who wishes to teach children to independent work and teamwork.
Bonuses to the book: good advices and teachings (in the book) + you can download 1 additional game for associations with words and pictures for children over 4 years old.
Angel AngelovКнига за деца, родители и учители с подвижни и логически игри, създадени от опит. За провеждане на игрите не са необходими специални скъпи съоражения и консумативи. Сплотяват, единяват групата  и развиват полезни умения у играчите. Игрите изчистват агресията и гнева у играчите чрез създаването на усещане за екипност.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Acertijos inventaron como un juego entretenido para los niños mayores de 4 años de edad. Ellos ayudan a que los niños de pensamiento lógico y la memoria asociativa. Esto se debe a que están escritos de una manera precisa el objetivo presentación con palabras implicaban la cuestión, en lugar de perseguir la eufonía (rima). Cada página tiene un juego de adivinanzas separados de dibujos (gráficos) con las mismas respuestas.
Гатанките са измислени като занимателна игра за деца над 4 годишна възраст. Те помагат за развиване у децата на логическото мислене и асоциативната памет. Това е така, понеже са написани по начин, целящ точното представяне с думи на загатнатото с въпроса, а не да се гони благозвучието (римата). Към всяка страница гатанки има обособена игра от рисунки (графични) със самите отговори.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Купи от тук
Le livre est édité par le professeur Paisij Hristov de l'Université de Veliko Tarnovo

Énigmes dans le livre sont fictifs comme jeu divertissant pour les enfants de plus de 4 ans. Ils aident à rendre les enfants de la pensée logique et de la mémoire associative. Ceci est parce qu'ils sont écrits d'une manière visant la présentation précise avec des mots implicites la question, plutôt que de courir euphonie (rime). Chaque page a un jeu de devinettes séparées de dessins (graphiques) avec les réponses elles-mêmes.

Книгата е редактирана от професор Паисий Христов от Великотърновския университет
Гатанките в книгата са измислени като занимателна игра за деца над 4 годишна възраст. Те помагат за развиване у децата на логическото мислене и асоциативната памет. Това е така, понеже са написани по начин, целящ точното представяне с думи на загатнатото с въпроса, а не да се гони благозвучието (римата). Към всяка страница гатанки има обособена игра от рисунки (графични) със самите отговори.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Купи от Хеликон
Riddles als unterhaltsames Spiel für Kinder ab 4 Jahren erfunden. Sie helfen Kindern des logischen Denkens und assoziative Gedächtnis zu machen. Dies, weil sie in einer Art und Weise dem Ziel, eine präzise Darstellung geschrieben werden mit Worten, die Frage impliziert, anstatt Jagd nach euphony (Reim). Jede Seite verfügt über ein separates Rätsel Spiel von Zeichnungen (Grafik) mit den Antworten selbst.

Гатанките са измислени като занимателна игра за деца над 4 годишна възраст. Те помагат за развиване у децата на логическото мислене и асоциативната памет. Това е така, понеже са написани по начин, целящ точното представяне с думи на загатнатото с въпроса, а не да се гони благозвучието (римата). Към всяка страница гатанки има обособена игра от рисунки (графични) със самите отговори.


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Купи от Хеликон
В този сборник с игри са събрани най-харесваните от децата подвижни и логически игри, които разработвах повече от 6 години. Всяка една от игрите е насочена към развиването на определени добри умения, важни за изграждането на характера на децата. Книгата с игрите може да послужи като помагало, както на всеки родител, така и на всеки учител, който желае да учи децата си на самостоятелна работа и работа в колектив.
Dans cette collection de jeux sont rassemblés les enfants les plus populaires en mouvement et des jeux de logique développé plus de six ans. Chacun des jeux vise à développer certaines compétences bonnes importantes pour la formation du caractère des enfants.
Jeux de livres peuvent servir d'outil, comme chaque parent et chaque enseignant qui veut enseigner à leurs enfants à un travail indépendant et le travail d'équipe.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Купи от Хеликон
В този сборник с игри са събрани най-харесваните от децата подвижни и логически игри, които разработвах повече от 6 години. Всяка една от игрите е насочена към развиването на определени добри умения, важни за изграждането на характера на децата. Книгата с игрите може да послужи като помагало, както на всеки родител, така и на всеки учител, който желае да учи децата си на самостоятелна работа и работа в колектив.
En esta colección de juegos se recogen a los niños más populares en movimiento y juegos de lógica desarrollado más de seis años. Cada uno de los juegos está dirigido a desarrollar ciertas buenas habilidades importantes para la formación del carácter de los niños.
Juegos de libros pueden servir como una herramienta, como cada padre y cada maestro que quiere enseñar a sus hijos al trabajo independiente y el trabajo en equipo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар